Francesco Alberoni
FÖRÄLSKELSE OCH KÄRLEK

Detta är en bok om förälskelsen som en frigörelseakt
och som en önskan att bryta med det gamla.
Om förälskelsen som ett gemensamt projekt och som en undersökning av det möjliga. En bok om genomgripande förändringar till ett aktivt, förnyat och upplevelserikt liv.
   Francesco Alberoni ser förälskelsen som den inledande fasen – begynnelsestadiet – i en omvälvning, en kollektiv rörelse bestående av två personer.
   Alberoni är läkare och psykolog och innehar en professur i sociologi vid IULM-universitetet i Milano.

Slut på förlaget.


Översättning: Barbro Andersson. 136 sidor. Hft.