Francesco Alberoni
MORAL OCH KÄRLEK

Vad är moral? Ett möte mellan altruism och förnuft,
svarar sociologen Francesco Alberoni och filosofen
Salvatore Veca.
   Altruismen – eller den oegennyttiga kärleken – är en spontan impuls som vi finner i olika former av kärlek.
Moral uppstår då förnuftet får leda denna generösa impuls.
   Moralen är alltså ett svar på frågan: Vad ska jag göra om jag vill handla väl mot andra på ett rationellt sätt?
   Alberoni och Veca diskuterar moralens viktiga roll i vårt samhälle, och därtill dess betydelse för miljöfrågorna och för kvinnornas rättigheter.
   "Det är en bok som ger mycken behållning att läsa." (Anne Marie Thunberg, Social Debatt.)
   "Det är överlag en välskriven och tankeväckande bok som kommer väl till pass för det stora och relativt nyväckta intresset för etiska och moraliska frågor som finns inom områden som medicin, omvårdnad och vetenskap."
(Björn Nilsson, Btj.)

Slut på förlaget.


Översättning: Cecilia Carmén & Katarina Nyström.
128 sidor. Pocket. Ca-pris 52:-