Francesco Alberoni
OPTIMISM

Den italienska sociologen och skriftställaren
Francesco Alberonis bok utgör en praktisk utveckling av idéerna i den tidigare Värden. Den är ett slags handbok i tillämpad moral för vår vardag, ett redskap som hjälper oss att orientera oss i världen, att välja, att handla. Framför allt när vi är osäkra, tveksamma och villrådiga. Alberonis arbetstitel på boken var just "Handbok för villrådiga".
    Som en röd tråd, en gemensam inspiration, genom dessa artiklar går tron på människan och hennes fattnings- och handlingsförmåga. Alberoni analyserar de misstag och tarvligheter som gör våra liv och arbeten mödosamma och beskriver de felaktiga existens- och organisationsformer som alstrar otillräcklighet och olycka. Men han får oss också att förstå hur vi kan handla annorlunda: nästan alla problem kan lösas, med optimism och entusiasm i våra handlingar.
    Optimism, säger Alberoni, innebär dock inte att allt går bra, eller att det inte finns några problem eller tragedier längre, utan endast tilltron till eller hoppet om att vi besitter förmågan att övervinna dem, att bättra oss, att göra det som är utöver, det som skänker mening åt livet.
   "... boken är underhållande. När Alberoni karaktäriserar optimisten, pessimisten, cynikern, den otacksamme och andra typer, gör han det avslöjande skarpt och ofta roligt." (Lena Svensson, Östra Småland.)
   "Jag tyckte mycket om "Värden", och den här boken är också en angenäm bekantskap, med flera guldkorn i.
Den står på livets sida." (Anders Piltz, SvD.)

Slut på förlaget.


Översättning: Jessica Rosell. 160 sidor. Hft. Ca-pris 194:-