Gösta Arvastson (red)
DET URBANA RUMMET

Det här är en studie av den moderna storstaden – med London som exempel – av en grupp svenska etnologer.
   Staden har alltid fascinerat, som landskap och föreställningsvärld och för sina flyktiga möten mellan människor.
   Det nya i dagens samhälle är den globala kulturens formspråk, men även de nationella och lokala kulturella rörelserna som gör anspråk på staden.
   Författarna har gjort sin undersökning i östra London,
och fokuserar på stadens ständiga förändringsprocess.
   De traditionella arbetsplatserna dras med problem eller står öde. Den krympande arbetsmarknaden sätter spår i staden. Den nya globala ekonomins nya centra i glas och betong medför genomgripande förändringar.
   Livet kondenseras i nya former, platser ges ny betydelse och de gamla löses upp. Storstaden föds och dör samtidigt.
   Gösta Arvastson är t f professor i etnologi vid Uppsala universitet.  


144 sidor. Hft. Ca-pris 192:-