Johan Asplund
ANGÅENDE RAYMOND CHANDLER

Åter en ny bok av Johan Asplund.

Denna gång om Raymond Chandlers böcker. Han skrev inalles sju detektivromaner med privatdetektiven Philip Marlowe som hjälte. Den första, The Big Sleep, kom 1939 och den sista, Playback, 1958. Romanerna utges ständigt på nytt och Chandler framstår som en levande klassiker och som den kanske största artisten i sin genre.

Johan Asplund har varit professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet och i kultursociologi vid Lunds universitet. Han har utgett närmare tjugo böcker. Som tonåring läste han första gången Raymond Chandler. Nu har han för första gången skrivit om denne förnyare av detektivromanen. Den förhärskande uppfattningen om Chandler och hans privatdetektiv Philip Marlowe blir här starkt ifrågasatt.

Asplunds tre senaste böcker är Genom huvudet – Problemlösningens socialpsykologi (2002), Avhandlingens språkdräkt (2002) och Hur låter åskan? – Förstudium till en vetenskapsteori (2003).


96 sidor. Linnetrådhäftad med flikar. Ca-pris 179:-