Johan Asplund
HUR LÅTER ÅSKAN?
Förstudium till en vetenskapsteori

Förra året utkom överraskande två nya böcker av Johan Asplund: ”Genom huvudet” och ”Avhandlingens språkdräkt”.

Då hade han under tio år avstått från att publicera sig,
men alls inte slutat att skriva.

Nu kommer ännu en ny bok: ”Hur låter åskan?” Om den skriver Bosse Forsén (fil dr i sociologi och universitetslektor vid Göteborgs universitet) följande:

”En mångfasetterad bok om alternativa och mer sammansatta sätt att förstå världen och om att riva befästa distinktioner av olika slag: mellan vetenskap och konst, mellan teoretisk och tillämpad forskning, mellan att förstå och att förklara.
Man kan läsa den med vetenskapsteoretiska utgångspunkter eller bara för den rikt varierande exempelsamlingens skull:
en åskmaskin på Drottningholmsteatern, barns teckningar av regn, metaforer, synestetikers upplevelsevärldar. Det är en bok fylld av stora frågor som stimulerar, överraskar och aldrig
riktigt lämnar läsaren i fred.”

”Johan Asplund är den mest särpräglade sociologen i Sverige och säkert också den bäste stilisten.”
(Sven-Erik Liedman i SyD)

Johan Asplund är socialpsykolog och kultursociolog och har länge varit verksam som professor i Köpenhamn och Lund.


136 sidor. Inbunden. Ca-pris 207:-