Johan Asplund
AVHANDLINGENS SPRÅKDRÄKT

Det här är en bok som i första hand handlar om att skriva olika slags facklitteratur eller vetenskaplig prosa. Men den som skriver skönlitteratur har också mycket att hämta.

Här finns en rad betraktelser om språk- och stilfrågor i vidaste bemärkelse. Ett genomgående tema är att skrivsättet inbegriper ett sätt att tänka och förstå. Språkdräkten är ingalunda bara en yttre uppsyn.

Merparten av vetenskaplig verksamhet är främst skriftlig verksamhet. Sociologiska insikter – till exempel – kan aldrig överskrida gränserna för vår förmåga att uttrycka dem språkligt.

Efter femton storartade böcker slutade Johan Asplund att publicera sig 1993. Men han slutade inte att skriva.
Nu återkommer han med två böcker: "Avhandlingens språkdräkt" och "Genom huvudet – Problemlösningens socialpsykologi".

Johan Asplund är professor vid Lunds Universitet.    


140 sidor. Inbunden. Ca-pris 207:-