Johan Asplund
DET SOCIALA LIVETS ELEMENTÄRA FORMER

Johan Asplund framlägger i denna storslagna bok en allmän socialpsykologisk teori. Teorin är maximalt enkel och innefattar blott två grundbegrepp, nämligen "socialitet" och "responsivitet".
    Här ryms diskussioner av 1500-talets rättsväsende, utbränning, drakflygningens socialpsykologi, teorier om lek och spel, fetischism, grymhet och tortyr och mycket annat. För att påvisa sin teoris giltighet går Asplund också igenom och nytolkar en rad berömda socialpsykologiska experiment.
    Johan Asplund innehar en personlig professur vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.


272 sidor. Hft. Ca-pris 248:-