Johan Asplund
GENOM HUVUDET
Problemlösningens socialpsykologi

Vad är problemlösning? Och hur gör man när man – med eller utan framgång – löser problem eller tänker efter?

Psykologin nämner sällan eller aldrig tänkandet och problemlösningen. Inte heller den kognitiva psykologin behandlade problemlösningen. Så kom forskningen om artificiell intelligens (AI), men utan någon lösning på problemlösningsgåtan: den tycks för dem pågå
”i ett huvud”.

Johan Asplund beskriver i sin bok – i protsest mot både traditionell kognitiv psykologi och AI – hur problemlösningen skulle se ut betraktad ur socialpsykologisk synvinkel.
Det rör sig här om ett yttre skeende som utspelar sig mellan minst två personer. Inte ett skeende som utspelar sig inuti den ena av personerna. Bortser man från detta får vi en förvrängd uppfattning av problemlösningens natur. Problemlösning och tänkande passerar ”genom huvudet”.

Efter femton storartade böcker slutade Johan Asplund att publicera sig 1993. Men han slutade inte att skriva.
Nu återkommer han med två böcker:
"Genom huvudet – Problemlösningens socialpsykologi"
och "Avhandlingens språkdräkt".

Johan Asplund är professor vid Lunds Universitet.


164 sidor. Inbunden. Ca-pris 218:-