E.C. Cuff & G.C.F. Payne
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PERSPEKTIV

Detta är en kritisk introduktion till samhällsvetenskapernas tanke- och arbetssätt. Här presenteras fyra olika sätt att förstå den sociala verkligheten: konsensus- och konfliktperspektiven, den symboliska interaktionismen och etnometodologin.
    Mot bakgrund av ett stort antal empiriska studier diskuteras också förhållandet mellan olika kunskapsperspektiv.
    Boken är skriven av en grupp engelska universitetslärare och är tänkt som en lärobok i samhällsvetenskap. Men boken är samtidigt en utmärkt vägledning för den som på egen hand vill sätta sig in i den samtida samhällsvetenskapen.

Titeln är slut.


Översättning: Sten Andersson. 235 sidor. Hft. Ca-pris 240:-