Lasse Ekstrand
ARBETETS DÖD OCH MEDBORGARLÖN

En essä om det goda livet.
    Med Den befriade tiden aktualiserade Lasse Ekstrand begreppet "medborgarlön". I sin nya bok bemöter han en del av kritiken mot den förra boken, fördjupar resonemangen och visar att det faktiskt skulle vara möjligt att finansiera en medborgarlönereform. Hindren för en sådan reform är inte främst ekonomiska, menar han, utan snarare av psykologisk och politisk karaktär.
    Ekstrand hävdar att den socialdemokratiska regeringen lämnat klartecken för det tvåtredjedelssamhälle som i dag allt tydligare tar form. Många av dem som nu står utanför den ordinarie arbetsmarknaden "permanentas" där. Socialdemokraternas företagsvänliga politik kommer att ge ett Sverige som få vill leva i. Ekstrand presenterar här ett alternativ till en arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik som redan är passerad av utvecklingsprocesserna i det efterindustriella samhället.
    Lasse Ekstrand är fil. dr och lektor i sociologi. "I Arbetets död och medborgarlön finns en offensiv ansats. Det gäller det goda livet." (Jan Norming, Dagens Politik.)


144 sidor. Hft. Ca-pris 155:-