Lasse Ekstrand
DEN BEFRIADE TIDEN.
Om arbete och medborgarlön

Arbetslösheten och utslagningen ökar. Tvåtredjedelssamhället tar form. Synen på arbete och samhälle måste förändras, men vilket är alternativet?
    Lasse Ekstrand förespråkar en mental revolution: låt oss sluta tala om arbetet som det viktigaste i livet och den fulla sysselsättningen som det högsta politiska målet. Inför i stället medborgarlön: allas rätt till försörjning, oavsett om man har ett arbete eller ej.
   Den befriade tiden är en hädisk och tankestörande bok. Den förebådar ett annat samhälle. Ett samhälle där "marknaden" och ett snävt företagsekonomiskt synsätt inte dominerar över mänskliga behov.
    "Detta är en tunn, rolig och lättläst bok. Men argumenten är många och åtminstone på mig tämligen övertygande, och det ser i stort sett ut som om hela bidrags- och kontrollsystemets nedläggande skulle kunna finansiera en övervägande del av idéns genomförande ... Sextimmarsdagen kunde vara ett steg på vägen, ett annat en vida spridd läsning av Den befriade tiden för ytterligare diskussion och tankefrigörelse." (Nina Lekander, Expressen.)
    "Den befriade tiden är en höggradigt angelägen bok, som innehåller något så ovanligt som en uppriktigt menad vision." (André Jansson, Götheborgske Spionen.)


112 sidor. Hft. Ca-pris 150:- (Titeln slut.)