Jon Elster
VETENSKAPLIGA FÖRKLARINGAR

Vetenskapliga förklaringar är en grundläggande bok om olika sätt att förklara händelser och sakförhållanden.
    Jon Elster avhandlar dels tre förklaringstyper som skiljer sig från varandra till sin struktur och genom de verklighetsområden där de tas i bruk: orsaksförklaring, funktionalitisk förklaring och ändamålsförklaring. Dels diskuterar han två väsentliga former av samhällsvetenskaplig förklaring: rationalitet och dialektik, den senare med utgångspunkt i Hegels och Marx begrepp "motsägelse".
    Jon Elster är professor i statsvetenskap vid University of Chicago.

Titeln är slut.


Översättning: Ulf Sandström. 88 sidor. Hft. Ca-pris 155:-