Lydia Flem
CASANOVA OCH LYCKAN

Mellan Casanovas tid i karnevalernas Europa och vår egen tid, utbreder sig två hunra år av okunskap och missförstånd om denna märkvärdiga och gåtfulla man. Han har ansetts som en salongernas Don Juan, kall och likgiltig för kvinnor.
   I denna nya biografi ger Lydia Flem oss en helt annan bild av Casanova. En anhängare av upplysningen och en sann vän och älskare av kvinnor. Alltid närvarande, en man som verkligen älskar kvinnor, fritt och jämbördigt. Vis, generös, spirituell och gåtfull. Han ger frikostigt och finner inte vällusten förän den är delad. En man som sökte lyckan – och fann den.
   Paris, Rom, Berlin, Venedig, Sankt Petersburg, London. Casanova kände sig hemma överallt. Från adelns salonger till samhällets slumdistrikt. Från sovalkoverna till klostren. Från spelborden till de lärdes bibliotek. Casanova hatade snobberiet och älskade friheten.
  Lydia Flem ger oss en utsökt underhållande skildring av Casanovas äventyr, tryfferad med utdrag ur Casanovas omgångsrika memoarer, Historien om mitt liv, som han skrev på äldre dar.
   Casanova utmanar eftervärlden och hävdar att njutningen är existensens grundläggande princip, och att bortom njutningen finns lyckan. Men därtill att den sanna lyckan är den som minnet skänker.
   Lydia Flem, född 1952, psykoanalytiker och lärare, och författare av böcker om bl a racism, Freud och freudianismen. Hon lever i Bryssel och Paris.
   "En lycklig bok ... författaren engagerar sig i sitt ämne med en euforisk, nästan amorös delaktighet." LE MONDE.

Out of print / titeln är slut


En livskonstpublikation. Översättning: Charlotte Mellander. 238 sidor. Inbunden. Ca-pris 229:-