Vilém Flusser
EN FILOSOFI FÖR FOTOGRAFIN.

En undersökning av övergången från textkultur till bildkultur och en teori om fotografiets centrala position i vår bildkultur, skriven i den tradition som företräds av författare som Barthes, Berger och Sontag.

Titeln är nu helt slut. (Aug. 2012.)


Översättning och efterord: Jan-Erik Lundström. 112 sidor. Hft. Ca-pris 165:-