Per Gahrton
EU-PARLAMENTET INIFRÅN
Gycklarnas Marknad eller demokratins centrum?

Den 13 juni 1999 fick svenska väljare för andra gången sedan Sverige blev EU-medlem möjlighet att välja ledamöter till EU-parlamentet.
   EU övertar mer och mer beslutsmakt från svenska demokratiska institutioner, främst riksdagen. Men också landsting och kommuner påverkas alltmer av EU-regler. Samtidigt talas det allmänt om att EU lider av ett "demokratiskt underskott". Flera svenska expertrapporter under senare år har underkänt EU:s demokrati.
   Är EU-parlamentet lösningen på vår tids demokratiproblem?
   I den här boken berättar Per Gahrton om sina personliga erfarenheter av EU-parlamentets vardag och arbetsliv, redogör i mer strukturerad form för beslutsformer, aktörer och institutioner, analyserar maktförhållanden och ledamöternas möjligheter till inflytande och diskuterar EU-parlamentets för- och nackdelar för en europeisk demokrati.
   Per Gahrton som är EU-parlamentsledamot för Miljöpartiet de gröna sedan januari 1995, fil doktor i sociologi och tidigare riksdagsman har tidigare publicerat ett trettiotal böcker, bl a :  Riksdagen inifrånEU inför 2000-talet och
Vill Sverige bli län i EU-stat?


232 sidor. Hft. Ca-pris 221:-