Per Gahrton
VAD VILL DE GRÖNA?

Vad vill de gröna? är en personligt hållen bok om grön politik i Sverige och utomlands.
    Under rubriken Den gröna teorin skriver Per Gahrton bl. a. om det risksamhälle och den miljökris som givit upphov till miljöpartierna och om dessas grundläggande ideologi. I kapitlet Den gröna praktiken behandlar han den gröna politiken på skilda områden: luft- och naturvård, trafik och energi, kemiska risker och miljöskydd, jord- och skogsbruk, social- och hälsovård, familj och skola, försvar och internationella frågor.
    Per Gahrton är fil. dr i sociologi. Han tog 1980 initiativ till bildandet av Miljöpartiet De Gröna och har varit ett av dess "språkrör".


160 sidor. Pocket. Ca-pris 57:-