Kaj Genell
IRONI OCH EXISTENS

Ironi och existens är en samling reflektioner över människan och existensen, fokuserade kring ironi och ironiker. Det är en bok om frihet och fakticitet, närvaro och frånvaro: om ett sätt att leva i världen.
    Ironi är ett viktigt begrepp i den västerländska kulturen, och har därmed brukats på olika sätt. Om ironi är att säga något men mena motsatsen (utan att säga det), så rymmer ju detta begrepp stora risker, men även nya möjligheter. Ty ironin är ju ett väsentligt dialektiskt grepp: motsatta företeelser ställs bredvid varandra och förbindelserna dem emellan framhävs och tydliggörs.

Titeln nu helt SLUT.


72 sidor. Hft. Ca-pris 122:-