Kaj Genell
SPLITTRINGAR

Splittringar är en samling korta prosatexter och aforistiska reflektioner. Texterna handlar om frihet och längtan, förståelse och missförståelse, närvaro och frånvaro, om varat och intet, skrivare och läsare, frågor och svar. Och om själva självet.
    Kaj Genell anknyter i sina reflexioner till filosofer och författare som Hegel, Kierkegaard, Kafka och Sartre, men också till Karl Barth, Nietzsche och Ferdinand de Saussure.
    "En liten guldgruva", skrev Folkbladet i Norrköping om Splittringar.


84 sidor. Hft. Ca-pris 122:-