Pierre Guillet de Monthoux
KONSTFÖRETAGET

Inom företagsekonomi och management talar man alltmer om att estetik, konst och kultur kan vara en bas för företagandet, i lika hög grad som teknologi och naturvetenskap. Till exempel när det gäller att skapa nya produkter och verksamheter. Konsten kan visa vägen både internt (organisation, företagsledning och produktutveckling) och externt (design, reklam och marknadsföring).
    Men hur tillverkar man egentligen konst? Vad skiljer konst från annan produktion? Vad kännetecknar ett konstföretag?
    Det är sådana frågor Pierre Guillet de Monthoux vill ge oss svar på i denna bok. Med hjälp av reflektion och konkreta studier av praktiskt konstverkande, hämtade från teaterföretagande under två sekler i tre europeiska länder, från Richard Wagners Bayreuthprojekt, över Volksbühne i Berlin och Stockholms stadsteater, till det moderna konstföretagandets Messias – Robert Wilson.
    Pierre Guillet de Monthoux är professor i allmän företagsekonomi vid Stockholms universitet. Där leder han också ECAM – en internationell ekonomisk-estetisk forskningsgrupp med uppgift att dokumentera, analysera och aktivt stimulera samspelet mellan Konst och Företag i Europa.
    Konstföretaget är den sjätte fristående delen kring företagets handlingsfilosofi. De övriga volymerna är:

Handling och existens (1978),
Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen
(1981),
Läran om företaget,
(1983),
Läran om penningen
(1987)
Det sublimas konstnärliga ledning
(1993).
 


En livskonstpublikation. 269 sidor. Hft. Ca-pris 250:-