Kaj Håkanson
OVETANDE OCH VETANDE

Ovetande och vetande tar sin utgångspunkt i den förvirring som tycks inneboende i vårt vanliga vetande. Denna förvirring märks bl. a. som en kollision mellan olika filosofiska och s. k. metodologiska resonemang och mellan olika tankemotiv i aktuella livsåskådnings- och ideologidiskussioner, där värderingar, attityder och livshållningar – trots sin motstridighet – tycks väl grundade i värden och verklighetsbeskrivningar som vi tar för givna.
     Mot det vanliga vetandets perspektiv sätter Kaj Håkanson ovetandets vision, vars konturer han finner i bl. a. den österländska idétraditionen.
     Kaj Håkanson är lektor i sociologi vid Uppsala universitet.


270 sidor. Hft. Ca-pris 180:-