Michael Harner
SHAMANENS VÄG

Shamanismen är naturfolkens ännu levande metod för att skapa hälsa i samhället och bevara balansen mellan människa och natur. Shamanen försätter sig i ett förändrat medvetandetillstånd för att få kontakt med en vanligtvis dold verklighet som han hämtar hjälp och kraft ur. Shamanen är en helare eller psykoterapeut, men också en andlig ledare, siare, poet, helig politiker.
     Shamanens väg är en bok om shamanismen, men också en praktisk handbok för den som själv vill utforska vår hemlighetsfulla inre verklighet.


Översättning: Carl G. Liungman. 192 sidor. Storpocket.
Ca-pris 95:- (Titeln slut.)