Stuart Holroyd
NYA PERSPEKTIV

1900-talets tankevärld har genomgått, och genomgår, stora och revolutionerande förändringar. Nya perspektiv är en uppslagsbok över idéer och synsätt inom en rad områden av modernt tänkande. Från Freuds och Einsteins epokgörande arbeten till dagens ifrågasättande av rådande tankemönster.
     Boken är uppdelad i sju stora avdelningar: Världsåskådning, Naturvetenskap, Andlighet och esoteriskt tänkande, Psykologi, Det paranormala, Medicin och hälsa, Samhälle, miljö och teknologi. Vi får kunskap om makrobiotik, om thanatologi, om Reichiansk terapi, om fenomenologi, dualism, evolution, om Bates ögonmetod, om jungiansk psykologi, fusion och DNA, om Darwinism, om the Big Bang och mycket annat. Uppslagsorden sträcker sig från den komprimerade definitionen till den kortare uppsatsen.
     En klar och innehållsrik vägledning för alla som är intresserade av dagens, och morgondagens, begrepp och tankevärldar.
     Stuart Holroyd är engelsman, född 1933, med ett tjugotal böcker i sitt författarskap.
     "Den perfekta uppslagsboken!" (Åsa Lundqvist, Södermanlands Nyheter.)


Översättning: Gunnar Gällmo. 280 sidor. Inbunden.
Ca-pris 210:-