Inger Jensen & Flemming Vestergaard
PRAXIS OCH TRÖGHET

Jean-Paul Sartre är i Sverige främst känd som skönlitterär författare och som existentialistisk filosof. Den "senare" Sartre  – den materialistiska, marxistiska psykologen och sociologen  – är i stort sett förbisedd.
    Praxis och tröghet är en lättillgänglig introduktion till Sartres mycket komplicerade och svårtillgängliga arbete Critique de la raison dialectique. Här möter vi Sartre som kritisk marxist, vilken ser människors relationer som förankrade i det materiella, och där främst i den bearbetade materian. Dessa praktiska föremål av alla slag fungerar som förmedlare mellan samhällets medlemmar.


Översättning: Suzanne Almqvist & Gert Nilson. 64 sidor. Hft. Ca-pris 114:-