Arthur Koestler
JANUS

Janusär Arthur Koestlers sammanfattning av 25 års vetenskapligt och filosofiskt arbete. Han presenterar här sin helhetssyn på människan och hennes utveckling.
    Koestler ser människan som en holon.Precis som Janus – den romerska guden med två ansikten – har holoner dubbla tendenser: dels att uppföra sig som en oberoende helhet, dels som en del av en större helhet. Människan är både en unik individ och en del av en social grupp. Dessa motstridiga tendenser till såväl oberoende som samarbete måste bringas till samklang om livet ska kunna bestå.

Titeln är nu helt slut.


Översättning: Suzanne Almqvist. 332 sidor. Storpocket.
Ca-pris 87:- (Titeln slut.)