KORPEN. EN LITTERÄR MONOGRAFI

Korpen innehåller en samling texter – noveller, essäer, dikter – och bilder som alla knyter an till en eller annan korp: en fågel, en hacka, en film, ett apotek, ett idrottsförbund, en Poe-dikt, en mytisk figur, ett bokförlag.
    Här finns också en 60-sidig uppslagsdel – "Korpen från
A till Ö" – där man kan läsa om det mesta som rör korpen.
    Bokens samtliga 32 bidragsgivare har någon tidigare anknytning till Bokförlaget Korpen.


Red. Bo Ejeby & Gert Nilson. 240 sidor. Hft. Ca-pris 122:-