Stanislaw Jerzy Lec
OFRISERADE TANKAR

Ofriserade tankar är ett urval aforismer av en mästare, den polske författaren Stanislaw Jerzy Lec (uttalas"lets"). I dessa korta texter balanserar Lec mellan skratt och skräck. Han sätter i fråga, pekar på motsägelser och hyllar tvivlet.
     Lec (1909-66) debuterade tidigt som poet och skrev texter till politiska kabaréer under mellankrigstiden. Han var medlem i den polska motståndsrörelsen, förråddes och fördes till dödslägret Tarnopol, varifrån han lyckades fly just innan han skulle avrättas.
     På 50-talet fick Lec publiceringsförbud under några år men kunde 1957 ge ut sin första samling Ofriserade tankar.

Titelt nu helt slut / sept. 2012


Urval och översättning: Alexander Weiss. 80 sidor. Hft. Ca-pris 131:-