Carina Lindberg & Peter Rundkvist
PROJEKTVERKARE

Allt fler människor verkar i någon form av projekt. Oavsett om man har en ledarroll, ingår i ett projektteam, är uppdragsgivare eller tillhör målgruppen för ett projekt, har man anledning att fundera över vad ett projekt egentligen är, och hur man med projektet som redskap kan arbeta för förändring: i sin egen livssituation, på jobbet och i samhället.
   Den här boken vinklar – till skillnad från många andra böcker i ämnet – projektet som arbetsform utifrån ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt prespektiv.
Den presenterar en ny specialistroll som framträder i vårt postindustriella samhälle: projektverkaren.
   Boken är tänkt som en grundbok och ett underlag för reflektion och diskussion för alla som vill utvecklas som förändringsagenter med projektet som redskap, eller med andra ord: som vill bli projektverkare.
   Carina Lindberg är journalist och socialantropolog och Peter Rundkvist är sociolog och konsult inom marknadsföring. De arbetar båda med organisationsutveckling inom ramen för Projektpedagogiskt Centrum.


192 sidor. Hft. Ca-pris 229:-