Thomas Mathiesen
DEN DOLDA DISCIPLINERINGEN & MAKT OCH MOTMAKT

Två väsentliga böcker om makt och motmakt har samlats i en volym.
     Politisk kontroll och maktutövning kan ske på olika sätt. Den mest uppenbara formen är den som bygger på öppet fysiskt våld och tvång. Men det finns även en annan form: den dolda och outtalade disciplinringen.
     Om denna form av makt handlar Den dolda disciplineringen.  Det är en lågmäld form av makt, svår att avgränsa, en del av vårt vardagsliv, inbyggd i den sociala strukturen. Vi finner den i den avväpnande toleransen av oliktänkande, i rättsapparatens övervakning av politiska uppfattningar och inte minst i att gamla maktformer ges
nya namn och ansikten.
     Makt och motmakt är en text om motstånd och opposition i en tid med stelnande politiska partier, med högervindar och med stora folkgruppers utomparlamentariska engagemang i miljö-, kärnkrafts- och fredsfrågorna. Thomas Mathiesen visar hur opposition och motstånd är möjligt och betonar viljan till motstånd och behovet av en klar handlingsstrategi.
     Thomas Mathiesen är professor i rättssociologi vid Universitetet i Oslo.


Översättning: Sten Andersson. 444 sidor. Hft. Ca-pris 201:-