Thomas Mathiesen
RÄTTEN I SAMHÄLLET

Rätten i samhället är en kortfattad introduktion i rättssociologi. Bokens första del behandlar allmänna rättssociologiska problemställningar. Med hjälp av exempel illustreras frågorna om rättens samhälleliga bakgrund, dess latenta och manifesta funktioner, förhållandet mellan rätt och makt. I bokens andra del diskuteras några speciella och aktuella rättssociologiska frågor: I hur hög grad är det möjligt att använda rättsregler för att skapa jämlikhet? Vad kan gräsrotsrörelser vinna på att bruka rättsliga medel i sin kamp? Vilka är verkningarna av att konflikter i samhället görs till juridiska frågor?


Titeln nu slut.
Översättning: Sten Andersson. 150 sidor. Hft. Ca-pris 186:-