Thomas Mathiesen
KAN FÄNGELSET FÖRSVARAS?

I denna bok gör Thomas Mathiesen en kritisk genomgång av teorierna och föreställningarna kring vårt lands fängelser och fängelsestraff: rehabiliteringstanken, teorierna om allmänpreventionen och oskadliggörande, synen på fängelset som avskräckningsmedel och som ett rättvist straff för en begånget brott.
     Utifrån var och en av desa teorier ställer han frågan: Kan fängelset försvaras på denna grund? Och hans svar är ett klart nej. Boken utmynnar i en vision om våra fängelser – en vision i form av en avvecklingsplan.


Översättning: Bosse Forsén. 288 sidor. Hft. Ca-pris 207:-