Thomas Mathiesen
TITTARSAMHÄLLET

Tittarsamhället är en bok om de nya mediernas tillväxt och om den offentlighet som skapas genom dessa nya medier. Närradio, lokal-TV, video, kabel-TV och satellitförmedlade program från halva världen - vad har de för funktioner och betydelser?
     Thomas Mathiesen visar hur våra massmediers utveckling hänger samman med utvecklingen av samhällelig övervakning, kontroll, disciplinering. När massmedierna främst bekräftar etablerade uppfattningar, så misstänkliggör kontrollsystemen alternativa uppfattningar av världen.


Översättning: Sten Andersson. 144 sidor. Hft. Ca-pris 178:-