Gert Nilson
BYGGARE. LUDWIG II AV BAYERN

En byggare tar sig makt över sin materiella situation och omformar den på ett sätt som väsentligen förändrar hans – och andras – liv.
     Ludwig II av Bayern är 1800-talets stora slottsbyggare och därtill en sann byggare.
     En kung utan slott är ingen riktig kung. Så Ludwig projekterade och byggde: riddarborgen Neuschwanstein, rokokoslottet Linderhof, jaktlustslottet Schachen, Versailles-pastischen Herrenchiemsee.
     En illustrerad essä-roman om Ludwig som byggare och om byggeriets villkor i allmänhet.


232 sidor. Hft. Ca-pris 173:-