Gert Nilson
SOCIODRAMER

Varje samhälle har att lösa problemet med att hålla samhället samman, att skapa en social ordning.
     Detta problem kan lösas på olika sätt. Ett idag vanligt sätt är att anordna ett stort antal dramer om auktoritet och hierarki, s. k.  sociodramer. I dessa sociodramer försöker de överordnade övertala de underordnade om det rättmätiga i att godta de förras makt och ordningsprincip.
     Denna bok innehåller en undersökning av två kända svenska sociodramer: det tragiska  Rånardramat och det komiska  Hylands Hörna.


152 sidor. Hft. Ca-pris 148:-