Dag Østerberg
MAKT OCH MATERIELL

Mänskliga relationer är förankrade i det materiella, och där främst i den bearbetade materian: i husen, verktygen, möblerna, böckerna, TV-apparaterna, vägarna. Dessa praktiska föremål av alla  – slagsociomaterian – fungerar som förmedlare mellan samhällets medlemmar: våra uppfattningar, känslor och handlingar visar hän till och är intrasslade i föremålen. Att forma och omforma materian är också att forma och omforma de väsentliga samhälleliga relationerna.
     Essäerna i  Makt och materiell strävar även efter att blottlägga den makt som finns förborgad i det materiella.


Översättning: Suzanne Almqvist. 96 sidor. Hft. Ca-pris 152:-