Dag Østerberg
SOCIOLOGINS NYCKELBEGREPP

Begrepp som ”social struktur”, ”ideologi”, ”anomi”,”status” och”klass” har blivit till en del av vårt vardagsspråk. Men samtidigt utgör de – tillsammans med många andra begrepp – det språk som samhällsvetenskapen brukar när den beskriver och analyserar samhället.
     Dag Østerberg redogör i denna bok för hur dessa nyckelbegrepp uppstått, vad de betyder och hur de används.
     Sociologins nyckelbegrepp är såväl en introduktionsbok i sociologisk teori som en översikt över sociologins historia och en uppslagsbok för studerande och andra intresserade.
     Utvidgad och reviderad upplaga.
     Dag Österberg har varit professor i sociologi vid Oslo universitet och är numera fri forskare och författare.


Översättning: Bosse Forsén. 176 sidor. Hft. Ca-pris 207:-
(Titeln slut.)