Dag Østerberg
METASOCIOLOGISK ESSÄ

Metasociologisk essä är en studie över sociologin som vetenskap och sociologens uppgift i samhället.
Dag Østerbergs främsta utgångspunkt är Jean-Paul Sartres filosofi, så som den kommer till uttryck i  Varat och Intet och Critique de la raison dialectique. Men även tänkare som
Henri Bergson, Ferdinand Tönnies och George Herbert Mead har spelat stor roll för denna framställning.
     Utifrån begreppen  avsikt, handling och handlingens materiella  spår diskuterar Østerberg bl. a. samhällsförändringens innebörd.


Översättning: Lill-Inger Eriksson. 84 sidor. Hft. Ca-pris 152:-