Dag Østerberg
STADENS ILLUSIONER
En socia-materiell tolkning av Oslo

Dag Østerberg tolkar företeelser som tunnebanan, trafikmaskineriet, fotgängarnas och cyklisternas situation; köerna, stadens reklam och parken; fotbollmatchen, restaurang- och kafémiljön.
   Dag Østerbergs huvudtes är att uppdelningen i stad och land är föråldrad och ersatt av oformliga och obestämbara regioner eller förtätningar. Bondens livsstil skiljer sig numera lite från stadsbons.
   Dag Østerberg är en av Nordens mest erkända och originella samhällsvetare. Han var tidigare professor i sociologi vid Oslo universitet. Numera professor vid Institutionen för musik och teater vid Oslo universitet.


Översättning: Sten Andersson. 176 sidor. Inb. Ca-pris 205:-