Gianni Rodari
FANTASINS GRAMMATIK

Fantasins grammatik är en praktisk bok om skapandet, fantasin och konsten att berätta historier. Den innehåller ett stort antal övningar för att stimulera fantasin och berättandet. Boken är en viktig inspirationskälla för den
s. k. Reggio Emilia-pedagogiken (med devisen "Ett barn har hundra språk"), vars främsta mål är att stimulera barnens olika sinnen, fantasi, tanke och upplevelseförmåga.
     Fantasins grammatik vänder sig till var och en som är intresserad av att utveckla sitt eget språk, sin fantasi, sitt skapande berättande.

Titeln är definitivt slut.


Översättning: Anna Barsotti. 208 sidor. Pocket. Ca-pris 59:-