Jean-Paul Sartre
VARAT OCH INTET

Detta urval har huvudsakligen hämtats från verkets tredje del, som behandlar de sociala relationerna. Sartre diskuterar här
vad det vill säga att det finns andra medvetanden än ens eget och hur de mest grundläggande förhållandena människor emellan ter sig.
     Sartre är filosof och samhällsvetare, men här finns också passager som röjer den skönlitterära författaren, särskilt när han belyser sina tankar med utmejslade och inträngande exempel:
om att vara i ond tro, om att se de andra och att själv bli sedd,
om fruktan, skam och kärlek, om gemenskapens svårigheter.
     Urval och inledning: Dag Østerberg.


Översättning: Rickard Matz (J.-P. S.) och Suzanne Almqvist (D. Ø.). 336 sidor. Storpocket. Ca-pris 95:- (Tillfälligt slut.)