Yvonne Savy
LIVSKONSTEN

Den här boken vänder sig till livskonstnärer in spe.
   Alla handlingar har en estetisk potential.Varje handling kan vara ett konstverk. Om någon ser det som ett konstverk. Livskonstens typiska media: samtalet, måltiden, erotiken, byggeriet, leken, arbetet, boendet, resan, festen, mötet, äventyret, kärleken, tiden.
   Boken innehåller teori & praktik & gestaltning: en handbok.
   Yvonne Savy är konstnär & författare, verksam huvudsakligen i Frankrike.


En livskonstpublikation. 270 sidor. Inbunden. Ca-pris 189:-

Livskonsten finns även i Pocket. 270 sidor. Ca-pris 62:-

***

Så här skrev Irene Ahlberg i BTJ Sambindningshäfte 2001:03:

"Små böcker med goda råd om hur man ska leva sitt liv finns det gott om. Fickvänliga, gedigna, innehållsrika livskonstböcker med filosofiskt värde finns det få. Denna bok tillhör den sistnämnda kategorin. Den är indelad i
41 korta kapitel, vart och ett innehållande en uppmaning, ett citat och en text baserad på kapitlets tema. Här trängs tankar av filosofer och andra tänkare från olika tider och kulturer, författarinnans personliga textblock samt människor, miljöer, situationer och upplevelser från när och fjärran. Här finns längre berättelser och ögonblicksbilder sida vid sida, förmedlande lust, livsnyfikenhet och humor. Allt är formulerat på ett språk fyllt av rytm, djup och tanke. En innehållsrik, kommenterad litteraturlista avslutar boken. Det här är en bok som vänder sig till den som är nyfiken på livet som en skapande process och som vill få ny näring i sitt eget tänkande om livet och dess mysterium."

***

Boken Innehåller 41 avsnitt:

1. Utgång. 2. Livskonsten. 3. Jaget I. 4. Samtalet.
5. Sura rönnbär. 6. Festen. 7. Måltiden. 8. Leken och spelet. 9. Jaget II. 10. Bryta regler. 11. Vandra.
12. Berätta, läsa, skriva. 13. Äventyret I. 14. Språket.
15. Kroppen. 16. Varför konst?. 17. Arbetet. 18. Finita och infinita spel 19. Varning för action!. 20. Hemmet.
21. Karnevalen. 22. Byggeriet. 23. Varning för lek!.
24. Skapa. 25. Gåvan. 26. Norska glädjen. 27. Erotiken.
28. Göra ingenting. 29. Äventyret II. 30. Mötet. 31. Resan. 32. Vardagen. 33. Jaget III. 34. Live. 35. Livskonstens villkor. 36. Stora regelbrottet. 37. Upptäcka och berätta.
38. Kärleken. 39. Jaget IV. 40. Tiden. 41. Ingång.

Här kan du köpa boken.

Välj Postbokhandeln