Dorothy Sayers
ALLA SLAGS BROTT

Efter en snabb framgång med en rad detektivromaner om Lord Peter Wimsey genomgick Dorothy L. Sayers i slutet av 20-talet något av en kris i sitt författarskap. Hon tyckte sig ha fastnat i ett givet mönster som hämmade hennes skapande fantasi. För att återfå lust och inspiration företog hon djuplodande studier i detektivromanens historia.
   Resultatet blev en vittomfattande antologi av detektivberättelser, Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror. Inledningen till den antologin betraktas alltjämt som en klassisk och kvick exposé över detektivlitteraturens utveckling och det är den som här för första gången föreligger på svenska.


Översättning: Ingemar Johansson. 72 sidor. Ca-pris 95:-