Georg Simmel
HUR ÄR SAMHÄLLET MÖJLIGT

Georg Simmel (1858-1918) räknas till de stora samhällsvetenskapliga klassikerna vid sidan om Durkheim, Marx och Weber. Kanske är han dock numera den modernaste av dem alla. Han representerar "mjukdata"- och "förståelse" -sociologin, han är en "interaktionist" och helhetsteoretiker, som betonar och undersöker de inre motsättningarna i det till synes enhetliga.
     Hans ämnen är i hög grad aktuella: ensamhet, tvåsamhet och mångsamhet; staden och storstadsmänniskan; pengarna och utbytet; det hemliga och kärleken.


Urval, inledning och översättning: Erik af Edholm. 222 sidor. Hft. Ca-pris 210:-