Paul Virilio
FÖRSVINNANDETS ESTETIK

Detta är den första boken på svenska av den kände franske filosofen, stadsplaneraren och kulturteoretikern Paul Virilio.
    Virilio har blivit uppmärksammad för en rad självständiga arbeten om hastigheten: hela vetenskapens och teknikens historia är en historia om acceleration.
    I Försvinnandets estetik återfinns reflektioner över det synliga, rörelsen, hastigheten och tiden, som vänder upp och ner på våra föreställningar om tingen och världen.
    För att förstå samhälleliga förändringar måste vi se hastigheten, och den nära förbundna tekniken, som den drivande faktorn i historien, där högre hastigheter tenderar att slå ut lägre. Hastigheten är för Virilio varken god eller ond. Den finns där och måste tuktas, kontrolleras och fördelas på demokratiskt vis. Men människans frihet minskar med teknikens och hastighetens utveckling. Demokrati och diskussion kräver tid.
    Paul Virilio föddes i Paris 1932. Han har suttit i redaktionen för diverse franska tidskrifter och var under en tid ansvarig för Ecole Spéciale d'Architecture. Under 1970-talet publicerade han åtskilliga verk av allmän filosofisk karaktär. Hans mest kända titel från den tiden är "Vitesse et Politique" (Hastighet och politik).


Översättning och förord: Peter Handberg. 128 sidor. Hft.
Ca-pris 176:-