Jan Erik Vold
ENTUSIASTISKA ESSÄER

Om den norske poeten, kritikern, debattören, Dylan-sångaren, tidskriftsredaktören, översättaren och entusiasten Jan Erik Vold har Bengt af Klintberg skrivit: "... som svensk kan man inte bli annat än avundsjuk över att det inte finns någon Jan Erik Vold i den svenska poesidebatten".
     I Entusiastiska essäer porträtteras och diskuteras bl. a. poeter som Gunnar Ekelöf, Tomas Tranströmer, Robert Bly, John Cage, Robert Creeley, Allen Ginsberg och William Carlos Williams.
     Förord av Inge Knutsson.


Urval och översättning: Bo Ejeby. 256 sidor. Hft.
Ca-pris 189:-