Charles Westin
DE BESVIKNA

De besvikna handlar om barn och vuxna, om barnavärld och vuxenvärld och om förhållandet däremellan.
    Sjuhundra barn och ungdomar i åldrarna tio till femton år har i uppsatser berättat om besvikelsehändelser, egna eller andras, uppdiktade eller "verkliga". Dessa texter ligger till grund för denna bok, där uppsatserna stöts och blöts, ställs mot varandra och tolkas.


208 sidor. Hft. Ca-pris 161:-