Charles Westin
EXISTENS OCH IDENTITET

Existens och identitet är en studie av "invandrares problem belysta av invandrare i svårigheter". Boken vänder sig till alla som är intresserade av vad det innebär att vara invandrare (och svensk) i Sverige. Boken vill fördjupa förståelsen av vad det innebär att utvandra från sitt eget land för att bosätta sig i ett främmande land och där leva som invandrare.
     Westin är inte ute i syftet att förutsäga – en avsikt som länge inom västerländsk samhällsvetenskap ansetts vara den enda legitima. Syftet är i stället förståelse. Existens och identitet är en hermeneutisk studie.


222 sidor. Hft. Ca-pris 169:-