Tage Wiklund
DET TILLGJORDA LANDSKAPET

En undersökning av förutsättningarna för en urban kultur i Norden.
     Tage Wiklunds huvudsyfte är att ringa in fenomenet stad, framför allt den förhållandevis unga och outvecklade nordiska staden, bl. a. genom jämförelser med den gamla urbana kulturen i södra Europa. Undersökningen sker främst i gränstrakterna mellan Natur och Kultur, där natur- och kulturlagarna utvecklats och där myterna, sagorna och drömmarna finns som verktyg för gränsöverträdelser och sammanhållning.
     Det finns i Norden en utbredd skepsis mot staden – det tillgjorda landskapet. Mycket tyder dock på att de nordiska människorna, först kvinnorna, nu upptäckt att staden kan vara en god plats också för annat än arbete.
     Tage Wiklund har lång och mångsidig erfarenhet av stadsplanering och är sedan mitten av 80-talet forskare vid Nordiska institutet för samhällsplanering.
     "Det är lätt att hänga med i läsningen och den rymmer många aha-upplevelser ... helheten blir både spännande och övertygande." (Ingrid Elam, G-P.)


277 sidor. Hft. Ca-pris 214:-