Ken Wilber (red.)
DET HOLOGRAFISKA PARADIGMET

Det holografiska paradigmet är en samling populärt hållna artiklar och samtal som vänder sig till natur- och samhällsvetenskapligt intresserade.
    Här möter vi en rad framstående naturvetenskapsmän och filosofer – bl. a. fysikerna David Bohm och Fritjof Capra, neurofysiologen Karl Pribram och författaren Marilyn Ferguson – vars forskningsresultat pekar mot ett nytt paradigm, en ny världsbild: bortom tid och rum finns en gemensam, universell grund. Och denna världsbild uppvisar anmärkningsvärda likheter med mystiska traditioner i både öst och väst.


Översättning: Gunnar Gällmo. 296 sidor. Storpocket.
Ca-pris 87:-