Kristoffer Haggren & Elge Larsson & Leo Nordwall
& Gabriel Widing

DELTAGARKULTUR

I etablerade kulturyttringar som bildkonst, litteratur, teater, arkitektur, opera, balett, performance, cirkus, sport, film, fotografi, skulptur, reklam, tidningar, radio och television återfinns samma mediestruktur. Kommunikationen är enkelriktad. Som åskådare ska du bara tacka och ta emot.
   Men åskådarkulturens auktoritära och passiviserande karaktär ifrågasätts allt oftare. Begrepp som interaktivitet och deltagande är på modet, men tveksamhet råder om hur de ska förstås.
   Deltagarkultur
introducerar en syn på konsten och kulturlivet som skingrar denna förvirring. Deltagande kräver att gränsen mellan kulturvärldens sändare och motagare omvärderas och upplöses.
   


139 sidor. Originalpocket. Ca-pris 57:-